051

photo19.jpg

zleva R. Pohl, M. Kapustová (nominována na cenu Thálie 2011) a L. Moravcová Myřátská