9793

photo15.jpg

zleva Jarmila Pohlová a Miloslav Oškera