106

photo19.jpg

o čem asi hovoří prorektor "stréc" F. Surmík s "tetinou" Věrou Lejskovou?