093

photo7.jpg

zleva prof. Věra Lejsková přebírá kytičku z rukou představitele "Velkomoravské university, fakulty strécovské"
MUStr. Františka Surmíka, vpravo R.Pohl