015

photo12.jpg

14. 5. 2011 - předsálí Zrcadlového sálu - zprava prof. Věra Lejsková, Ing. Malíková (obchodní ředitelka PLL a.s). a Jarmila Pohlová