019

photo16.jpg

Patricia provedla část skladby, kterou se poprvé předvedla Antonínu Kubálkovi jako svému pedagogovi hry na klavír