707

photo2.jpg

zleva starostka města Jeseník, tlumočnice Pavlína Rawlings