6913

photo11.jpg

zprava prof. Věra Lejsková, Karl Plamondon (velvyslanectví Kanady v ČR) s partnerkou