012

photo2.jpg

zkouška - Slovanské duo zprava Richard Pohl a Jiří Hrubý