26

photo18.jpg

Pohled na posluchače lidových písní v podání Oškerovy dechovky