22

photo11.jpg

zleva barytonista J. M. Procházka a jeho korepetitor Jiří Hrubý