49

photo20.jpg

zleva J. Pohlová, prof. V. Lejsková, M. Kapustová. J. Hrubá, J. Hrubý