849

photo12.jpg

zprava: prof. Věra Lejsková, Jiří Holoubek