závěr večera (zleva V. Lejsková, J. Pohlová, R. Pohl)

zvrveerazlevavlejskovjpohlovrpohl.jpg