zkouška příběhu z opery Carmen - vpravo dar postiženému Japonsku - zleva Richard Pohl klavír,

zkoukapbhuzoperycarmenvpravodarpostienmujaponskuzlevarichardpohlklavr.jpg