zleva tenor Josef Moravec - mj. také posluchač hereckého oddělení Gabriely Vránové

zlevatenorjosefmoravecmjtakposluchahereckhooddlengabrielyvrnov.jpg