1

photo.jpg

Student zpěvu na Hudební fakultě Akademii múzických umění v Praze Josef Škarka za klavírního doprovodu Richarda Pohla, studenta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.