001305

photo9.jpg

Richard Pohl, stejně jako v lednu t.r. na přání autora Vlastimila Lejska uvedl jeho Měsíční suitu.