02

photo.jpg

zleva prof. Věra Lejsková, MUDr. Skácelová