44

photo6.jpg

nezbytný záznam do klubové kroniky