46

photo7.jpg

nezbytný záznam do klubové kroniky