645

photo10.jpg

závěrečná děkovačka zleva: klavírní duo Hrubých, Josef Moravec, J. Pohlová, L. Moravcová-Myřátská, M. Kapustová, A. Fojtů