648

photo11.jpg

zleva: L. Hufová, klavírní duo Hrubých, prof. Věra Lejsková, M. Kapustová, Josef Moravec, L. Moravcová - Myřátská, v pozadí J. Pohlová