7693

photo13.jpg

zleva M. Kyselková - keramička a výtvarnice, J. Pohlová (průvodní slovo koncertu)