7694

photo14.jpg

zleva M. Kyselková - keramička a výtvarnice, J. Pohlová (průvodní slovo koncertu)