001280

photo3.jpg

Terezka Zmelíková – absolventka 1. cyklu Základní umělecké školy v Jeseníku a Richard Pohl – student Janáčkovy akademie múzických umění v Brně - v jejich podání zazněla l. věta Sonatiny C dur Antona Diabelliho