001290

photo4.jpg

Jarmila Pohlová, autorka námětu, scénáře a průvodkyně slavnostním večerem