hospic-lukavsky-pacienti

hospiclukavskypacienti.jpg

Radovan Lukavský s pacienty, kteří pozorně naslouchali jeho uměleckému přednesu