hospic-lukavsky-pacinetka-docent

hospiclukavskypacinetkadocent.jpg

Radovan Lukavský a pacientka, která se dožívá 97 let