hospic-lukavsky-pacientka

hospiclukavskypacientka.jpg

Nadšení pacienti vyjadřují potleskem své díky