Melodia Art

MELODIA ARTHISTORIE
HVĚZDY A HVĚZDIČKY 2020-2021
k životnímu jubileu profesorky Věry Lejskové
Záštitu převzal generální ředitel Fenix Group a.s. Ing. Cyril Svozil
Patronka Michaela Zajmi - sólistka Národního divadla v Praze.

Jen málokdy se najde tak velký vztah ke kraji, který sice není „rodný“ podle matriky, ale stal se jím volbou srdce. A právě to můžeme pozorovat u klavíristky a výkonné umělkyně Věry Lejskové,v jejím obdivu k Jesenicku a konkrétně k milovanému Rejvízu, kde našla s manželem Vlastimilem Lejskem „druhý domov“. A tak není divu, že u příležitosti loňského životního jubilea Věry Lejskové - devadesáti let - jí právě Jesenicko přichystalo netradiční dárek.
K přípravě třípatrového dortu spojeného mixem hudby a empatického slova byly vybrány ingredience , které nemohly zklamat ani toho nejnáročnějšího gurmána. Leč zásahem neviditelného, ale o to zákeřnějšího nepřítele se s láskou připravený dárek otřásl ve svých základech. Různá „náhradní řešení“, jak je trefně popsala tehdejší jubilantka ve fejetonu „Inspirováno covidem“, jenž otiskl Jesenický týdeník 2. března 2021, jsme zavrhli. Ale to bychom nebyli v kraji Vinzenze Priessnitze, v němž se dějí zázraky – jen brát všechno s optimismem a humorem paní profesorce Lejskové vlastním.
Nestihl se předat dárek, tak jak byl připraven a včas? Vždyť devadesát jedna, které paní profesorka oslaví 1. října 2021, je vlastně ještě hezčí číslo, když se jedná o lidský život.
Paní profesorko, děkujeme Vám za všechno, co jste pro náš kraj – Jesenicko – udělala.
A přijměte od nás jako dar ze srdce komponovaný večer Hovory od klavíru, který se uskuteční přesně rok poté, co jsme 26.8.2020 společně s Vámi a třicetiletou společností Fenix oslavili Vaše životní jubileum.
Vážíme si Vás a máme Vás upřímně rádi.

Jarmila Pohlová
Vybráno z tisku:
Jesenický týdeník 13. 7. 2021 - "Workshopy s umělci ND v ZUŠ Jeseník"
Jesenický týdeník 15. 6. 2021 - "Nový kulturní formát"
Jesenický týdeník 7. 6. 2021 - "Bez filantropů to nejde"
Věra Lejsková - Hvězdy a hvězdičky 2020
Jesenický týdeník 5. 5. 2020: "Hvězdy a hvězdičky asi budou"
Jesenický zpravodaj duben 2020: "Hvězdy a hvězdičky k poctě manželů Lejskových"
Jesenický týdeník 3. 3. 2020: "Vzpomínka na Vlastimila Lejska"OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S COVID-19:
Vzhledem k tomu, že informace ke Covidové situaci sdělované médii se různí, citujeme ze stanoviska Hygienické stanice konkrétní pravidla, jimiž jsou účastníci tohoto koncertu povinni se řídit: Základní podmínkou je respirátor. Kdyby někdo přišel v ústence, musí doložit zdravotní důvody, proč nemůže mít respirátor.
Vstup do Kaple bude umožněn za předpokladu, že návštěvník bude splňovat jednu z následujících podmínek:
- nebude vykazovat známky respiračního onemocnění
- byl očkován proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem, že od aplikace druhé dávky (u dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace
- před maximálně 180 dny prodělal Covid-19 a předloží o tom lékařem vystavené potvrzení
- absolvoval antigenní test nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem
- absolvoval PCR test nejdéle před 7dny s negativním výsledkem
- vlastní test absolvuje přímo v Kapli

Prostor Kaple bude upraven tak, aby byly dodrženy rozestupy. Netýká se manželů či osob žijících ve společné domácnosti.MelodiaArt děkuje všem, kteří pomohli realizovat hudebně dramatický projekt Hvězdy a hvězdičky!
Především však společnosti Fenix Group a.s, a jejímu generálnímu řediteli Cyrilu Svozilovi.
Nechť Hvězdy a hvězdičky s novým pořadatelem ZUŠ Jeseník září intenzivně jako dřív a hvězdičky pod vedením svých učitelů najdou ve Hvězdách svůj vzor.robert mahr ®
robert mahr © 2014