Melodia Art

MELODIA ART HISTORIE - 2023
 • Plynutí času
  básnická sbírka z pera Prof. Zdeňky Trösterové s ilustracemi žáků ZUŠ Jeseník.

  Profesorka PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc.,
  filoložka, lingvistka, slavistka. Vystudovala jednooborovou češtinu na Vysoké škole pedagogické v Praze (s úsměvem říká, že bez svého přičinění ve stejné studijní skupině se Zdeňkem Svěrákem). Obor si rozšířila o ruský jazyk a literaturu na FF UK u prof. Vladimíra Barneta, který její studijní zájem nasměroval k jazyku staroruských a církevněslovanských památek ruské provenience. Profesorský titul získala v první skupině vysokoškolských pedagogů jmenovaných prezidentem Havlem (1990). Zkoumala vztah jazyka a vědomí, způsob, jímž je v jazyce „ uchopen svět“. Kromě toho je autorkou stovek básní, o nichž prohlašuje, že se „píší samy“ jako svébytný deník, v němž se odráží plynutí času a stav duše“.  Básnická sbírka obsahuje 21 básní, které doplnili mladí výtvarníci ze Základní školy v Jeseníku.
  Publikace je neprodejná, produkovaná v omezeném počtu výtisků.

  Vydáno díky MgA. Richardu Pohlovi, Xingxing Wang a Ing. Luďku Augustovi.

  Termín vydání: květen 2023

  Úvodní slovo napsal Zdeněk Svěrák.
  Doslov připravila hudební pedagožka a publicistka Ludmila Peřinová.

  Média:
  Divadelní noviny 23.7.2023: "Spanilá knížka"
  Jesenický týdeník 18.7.2023: "Chybička se vloudila"
  Naše město 7-8/2023: "Žáci ZUŠ Jeseník spolupracovali na ilustraci knihy Zdeňky Trösterové" • 9. 11. 2023 v 1800 - S Václavem Žmolíkem nejen o umění
  Kaple Jeseník


  Účast přislíbili:
 • Jana Boušková - harfa, profesorka hudební univerzity Royal College of Music v Londýně a jediná česká laureátka Mezinárodní harfové soutěže v USA (Praha)
 • Libor Dvořák - Český rozhlas Plus, komentátor pořadu Názory a argumenty, kde se zaměřuje hlavně na Rusko a postsovětský prostor, překladatel a rusista (Praha)
 • Ing. Igor Lukáš - předseda představenstva a generální ředitel Řetězárna a.s. - významná osobnost regionu Jesenicko
 • Václav Žmolík - televizní a rozhlasový moderátor - průvodní slovo (Praha)
 • Jiří Hrubý - klavír (Brno)
 • Dominik Urbánek - tenor - Talent ZUŠ Varhanická Brno
 • Mgr. Šárka Hynková - ředitelka Gymnázia Jeseník


 • O účast v projektu projevili zájem:
 • Kateřina Macháčková - herečka (Praha)
 • Libuše Švormová - herečka (Praha)
 • Pavla Jazairiová - spisovatelka, cestovatelka, někdejší zpravodajka zahraničního vysílání Českého rozhlasu (Praha)
 • Prof. Pavel Pafko - emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole (Praha)
 • Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. - přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN (Praha)
 • Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. - držitel ceny Neuron - Akademie věd ČR (Praha)
 • Prim. MUDr. Martin Šmakal - ředitel Onkologického centra (Hořovice)
 • Mgr. Obonete Ubam - moravskoslezský rodák bývalý král afrického kmene Annang (t.č. Španělsko)

 • Program - líc
  Program - rub
  Životopisy účinkujících
« zpětrobert mahr ®
robert mahr © 2014