Melodia Art

MELODIA ART PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2024

 • 7. 11. 2024 v 1800 - S Václavem Žmolíkem nejen o umění 2024
  Kaple Jeseník


  Účast přislíbili:
 • Kateřina Macháčková - herečka (Praha)
 • Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. - přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN (Praha)
 • Mgr. Šárka Hynková - ředitelka gymnázia Jeseník - regionální osobnost (Jeseník)
 • JUDr. Václav Žmolík - televizní a rozhlasový moderátor (Praha)
 • Jiří Hrubý - kmenový pianista MelodiaArt (Brno)
 • Klára a Lucie Brabcovi - harfa a Hackbrett (předchůdce cimbálu ) výrazné talenty ZUŠ napříč Českou republikou


 • Program - líc
  Program - rub
  Životopisy účinkujících
  MELODIA ART PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2025

 • 6. 11. 2025

 • Mgr. Obonete S. Ubam, MA - českonigerijský potomek jednoho z někdejších králů jedné z provincií Nigérie (Španělsko)
 • MUDr. Kristina Höschlová - specialistka na horskou medicínu a členka týmu Lékaři bez hranic (Praha)
 • JUDr. Václav Žmolík - televizní a rozhlasový moderátor (Praha)
 • Jiří Hrubý - kmenový pianista MelodiaArt (Brno)
 • Klára a Lucie Brabcovi - harfa a hackbrett (předchůdce cimbálu ), výrazné talenty ZUŠ (Linz a Praha)Za finanční podpory Fenix Group a.s. a pod záštitou jejího generálního ředitele Cyrila Svozila a ve spolupráci se ZUŠ realizuje MelodiaArt
Vstup dobrovolný! Změna účinkujících vyhrazena!


« zpětrobert mahr ®
robert mahr © 2014